Religia Liceum

W związku z Komunikatem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej z 28 czerwca 2016 r. http://www.katecheza.episkopat.pl/
uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci niepełnoletnich którzy pragną, by ich dzieci uczyły się religii rzymskokatolickiej i zdawały egzamin klasyfikacyjny na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów, powinni:
  1. Pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres właściwego sekretariatu deklarację w wersji tradycyjnej (papierowej).
  2. realizować program odpowiedniej klasy wykorzystując podstawę programową oraz wymagania (zamieszczone w zakładkach dla każdego typu szkoły obok innych przedmiotów na stronie www.szkolybenedykta.pl),
  3. na zasadach dot. innych przedmiotów przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.
Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest wpisywana na świadectwie ukończenia danej klasy.

Ważna informacja dla uczniów i rodziców którzy nie będą przystępowali do egzaminu z RELIGII