Szanowna/y Pani/Panie,
      Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
     W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołach Benedykta w Drohiczynie oraz Szkołach Benedykta w Sulejówku:
     Administratorem Danych Osobowych jest Instytut M jak Młodzież prowadzący Szkoły Benedykta. Kontakt: ul. Krasickiego 16, 05-070 Sulejówek, e-mail: biuro@instytutm.pl
     Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji zadań statutowych Szkół Benedykta.
      Administrator, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym.
      Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
      Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
        Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
      W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Instytut M jak Młodzież o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.