Laboratoria Przyszłości

Laboratorium Przyszłości Szkół Benedykta to miejsce, w którym uczniowie mogą poznać mechanizmy funkcjonowania świata poprzez wykłady, warsztaty praktyczne i pokazy, prowadzone przez naukowców, edukatorów i praktyków z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Postawiliśmy sobie jeden główny cel:

Stworzenie warunków dla uczniów Szkół Benedykta do rozwoju kompetencji i umiejętności do interpretacji roli nauk ścisłych i ekonomii
w kreowaniu wartości nowoczesnej gospodarki.

Naszą intencją jest pomoc naszym uczniom w dostępie do wiedzy naukowej, poprzez nasze laboratoria, służące do eksperymentowania oraz wykonywania prac technicznych i inżynieryjnych. Tworzymy miejsca do poznawania tajemnic i ciekawostek naukowych, które służą edukacji praktycznej powiązanej zarówno z podstawą programową, jak i realizacji pasji i zainteresowań.

Chcemy ponadto, aby Laboratorium Przyszłości Szkół Benedykta było miejscem, które łączy społeczności lokalne, wzmacnia rodziny oraz buduje potrzebę współpracy i dzielenia się wiedzą. Istotne dla nas jest, aby uwolnić transfer wiedzy fachowej naszych ekspertów a zarazem dać szansę naszym uczniom i ich rodzinom do dzielenia się swoją wiedzą poprzez nasze Laboratorium.

Nasze podejście do Laboratorium Przyszłości

Profesjonalizm

Zagadnienia poruszane w ramach Laboratorium podzieliliśmy na dwa obszary, a każdy z nich moderowany jest przez naszych kluczowych ekspertów:
dr Artur Wnuk – Ekspert ds. nauk ścisłych i inżynierii
dr inż. Michał Klepka - Ekspert ds. nauk ekonomicznych i innowacji
Obaj są naukowcami z dorobkiem naukowym i praktyką, mają również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć technicznych i inżynieryjnych dla dzieci i młodzieży.


Nowoczesność

Wśród wybranych zagadnień naszego Laboratorium są zajęcia w takich tematach jak:
- programowanie mikrokontrolerów z podstawami elektroniki,
- wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości,
- rozwiązania NASA,
- technologie i rozwiązania inżynieryjne,
- odnawialne źródła energii w praktyce.Mobilność

Nasz zespół ekspertów na pokładzie specjalnie przygotowanego i wyposażonego BUSa, gotowy jest do zorganizowania wizyty i przeprowadzenie warsztatów w dowolnym miejscu w Polsce. Zadbaliśmy o pełną mobilność a zarazem wyjątkową elastyczność tak, aby w ramach Mobilnego Laboratorium umożliwić naszym uczniom i rodzinom dostęp do prawie wszystkich tematów podejmowanych w Laboratorium.


Laboratorium Przyszłości Szkół Benedykta