Liceum Klasa 1

język angielski

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Zagadnienia i wymagania

Poziom rozszerzony

język francuski

język Hiszpański

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

język niemiecki

język rosyjski

język włoski

Biologia

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

CHemia

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Historia

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Język polski

Treści nauczania

Poziom podstawowy

Treści nauczania

Poziom rozszerzony

informatyka

matematyka

fizyka

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

geografia

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

wiedza o społeczeństwie

Filozofia

Religia