Zakres podstawowy i rozszerzony

(Aktualizacja 2023 r.)

1. Uczennica/uczeń realizuje następujące przedmioty w zakresie podstawowym:

 • język polski (kl. 1, 2, 3, 4),
 • dwa języki obce nowożytne (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) (kl. 1, 2, 3, 4)
 • filozofia lub język łaciński i kultura antyczna (kl. 1)
 • historia (kl. 1, 2, 3, 4),
 • historia i teraźniejszość (kl. 1,2),
 • podstawy przedsiębiorczości (kl. 2, 3),
 • geografia (kl. 1, 2, 3),
 • biologia (kl. 1, 2, 3),
 • chemia (kl. 1, 2, 3),
 • fizyka (kl. 1, 2, 3),
 • matematyka (kl. 1, 2, 3, 4),
 • informatyka (kl. 1, 2, 3),
 • edukacja dla bezpieczeństwa (kl. 1),
2. Rozpoczynając naukę w Liceum Ogólnokształcącym Benedykta uczennica/uczeń wybiera minimum dwa, maksimum trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród niżej wymienionych realizując je przez cztery lata nauki (kl. 1, 2, 3, 4):
 • język polski,
 • język obcy nowożytny (angielski)
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.
*Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.).

Racjonalnym, w interesie uczennicy/ucznia jest wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnych z przewidywanymi przedmiotami zdawanymi w przyszłości na egzaminie dojrzałości.