Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

WRZESIEŃ

1 września 2023 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

Od 1 do 30 września 2023 r.

– składanie przez uczniów klas 1 LO (4-letniego), deklaracji dotyczącej przedmiotów rozszerzonych,
obowiązujących w klasach 1, 2, 3, 4 LO.

Od 8 do 15 października 2023 r. – Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego mailowo).

Od 1 do 29 września 2023 r. – składanie deklaracji maturalnej

Od 1 do 30 września 2023 r.

– składanie przez uczniów klas 8 sp wstępnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

– składanie przez uczniów klas 7 i 8 deklaracji w sprawie nauki drugiego języka obcego jako obowiązkowego w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej

Od 15 września do 1 października 2023 r.

– Zwrot Informacji o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego (Załącznik 4b, otrzymanego pocztą) (uczniowie klas 8 sp i 4 LO)

LISTOPAD

1 listopada 2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych, dzień wolny od pracy(sekretariat nieczynny)

GRUDZIEŃ

23 – 31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) – Nowy Rok (sekretariat nieczynny)

15-28 stycznia 2024 r. – Ferie zimowe woj. mazowieckie

22 stycznia – 4 luty 2024 r. – Ferie zimowe woj. podlaskie

LUTY

Do 7 lutego 2024 r. – ostateczny termin na wprowadzenie zmian w deklaracji maturalnej

MARZEC

Od 8 do 27 marca 2024 r. – czas na Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą)

Od 28 marca do 1 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

26 kwietnia 2024 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego maturzystów

MAJ

1 i 3 maja 2024 r. – dni wolne od pracy (sekretariat nieczynny)

7-23 maja 2024 r. – Egzaminy maturalne (ustalone przez CKE)

14-16 maja 2024 r. – Egzamin ósmoklasisty (termin ustalony przez CKE)

30 maja 2024 r. – Boże Ciało, dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

CZERWIEC

21 czerwca 2024 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego