Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

WRZESIEŃ

1 września 2022 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

Od 1 do 30 września 2022 r.

– składanie przez uczniów klas 1 LO (4-letniego), deklaracji dotyczącej przedmiotów rozszerzonych, obowiązujących w klasach 1, 2, 3, 4 LO 4-letniego

Od 8 do 30 września 2022 r. – Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą).

Od 11 do 30 września 2022 r. – składanie deklaracji maturalnej

Od 1 do 30 września 2022 r.

– składanie przez uczniów klas 8 sp wstępnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

– składanie przez uczniów klas 7 i 8 deklaracji w sprawie nauki drugiego języka obcego jako obowiązkowego w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej

Od 15 września do 1 października 2022 r.

– Zwrot Informacji o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego (Załącznik 4b, otrzymanego pocztą) (uczniowie klas 8 sp i 4 LO)

LISTOPAD

11 listopada 2022 r. (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości, dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

GRUDZIEŃ

24 – 31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto 3 Króli, dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

LUTY

Do 7 lutego 2023 r. – ostateczny termin na wprowadzenie zmian w deklaracji maturalnej

MARZEC

Od 8 do 31 marca 2023 r. – czas na Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą)

KWIECIEŃ

Od 6 do 10 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2023 r. – zakończenie roku szkolnego maturzystów

MAJ

1 i 3 maja 2023 r. – dni wolne od pracy (sekretariat nieczynny)

4-22 maja 2023 r. – Egzaminy maturalne (ustalone przez CKE)

23-25 maja 2023 r. – Egzamin ósmoklasisty (termin ustalony przez CKE)

CZERWIEC

8 czerwca 2023 r. (czwartek) – dzień wolny od pracy (Boże Ciało)

23 czerwca 2023 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego