Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Uczniowie Szkół Podstawowych Benedykta mogą wziąć udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty. Do Konkursu może przystąpić uczeń który opanował treści podstawy programowej z danego przedmiotu w zakresie CAŁEJ szkoły podstawowej (wszystkie klasy w których trwa nauka przedmiotu) oraz dodatkowych źródeł wskazanych przez organizatora (np. podręczniki z LO, słowniki, atlasy, literatura dodatkowa).

Uczeń przystępuje do eliminacji stopnia szkolnego w placówce, której jest uczniem (odpowiednio: w Drohiczynie, Radzyminie, Sulejówku) w terminie wyznaczonym przez Kuratora Oświaty (obowiązuje wszystkie szkoły w całym województwie). Nie ma możliwości przeniesienia eliminacji do innej miejscowości ani na inny termin. Przed zgłoszeniem ucznia proszę dokonać analizy faktycznych możliwości udziału biorąc pod uwagę powyższe wytyczne.

Zgłoszenia uczniów Szkoły Podstawowej Benedykta w Drohiczynie – do czwartku 14 września 2023 r. mailowo na adres: dyrektor@szkolybenedykta.pl

Terminy zgłoszeń uczniów SP Benedykta w Sulejówku i SP Benedykta w Radzyminie podamy po opublikowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.